Privacy & Cookie statement

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, Vivante, handelsnaam/samenwerkingsvorm van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Vivante zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Het doel van deze gegevensverwerking is het onderhouden van contact met klanten die hun gegevens achterlaten middels het contact- of afsprakenformulier, het versturen van nieuwsbrieven en marketingberichten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn door u gegeven of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden gedeeld met lokale ondernemers die aangesloten zijn bij Vivante, in het kader van het maken van een afspraak.

Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren en waar gegevens aan worden verstrekt.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.vivante.nl worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

Disclaimer

Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Vivante
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland
Mailen kan ook: info@euretco.com

Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com.


De cookies:

Name Domain Type cookie Doel Geldigheidsduur

CONCRETE5 vivante.nl

KRTBCOOKIE_466 .pubmatic.com Marketing Het syncen van gebruikers voor behavioral targeting. Deze cookie wordt gebruikt voor de website van een adverteerder om jouw visit te registereren om legt daarmee jouw interesse vast in een advertentie. De cookie kijkt daarbij of je geklikt heb. De cookie wordt tevens gebruikt voor derde partijen en het vertonen van advertenties 90 dagen

PHPSESSID .vivante.nl Marketing Meten van conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om waarde te bepalen van advertentiepartner, af te rekenen met advertentiepartner 100 dagen

PUBMDCID .pubmatic.com Advertising Deze cookie slaat een ID op voor het toepasselijke PubMatic-datacenter dat wordt gebruikt om een advertentie in de browser van de gebruiker weer te geven. 90 dagen

PugT .pubmatic.com Advertising Deze cookie houdt bij wanneer cookies in de browser zijn bijgewerkt om het aantal oproepen naar de server-side cookie-opslag te beperken. 30 dagen

V .contextweb.com

__atuvc vivante.nl Functioneel Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms. 30 minuten

__atuvs vivante.nl Functioneel Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms. 30 minuten

_ga .vivante.nl Functioneel Gebruikt om gebruikers te onderscheiden 2 jaar

_gat .vivante.nl Analyse Gebruikt om request rate te optimaliseren 10 minuten

_gat_UA-42364184-1 .vivante.nl Analyse De cookie registreerd een unieke ID die wordt gebruikt voor statistieken over hoe visits de website gebruiken Sessie

_gat_UA-42364184-2 .vivante.nl Analyse De cookie registreerd een unieke ID die wordt gebruikt voor statistieken over hoe visits de website gebruiken Sessie

_gid .vivante.nl Functioneel Gebruikt om gebruikers te onderscheiden 1 dag

c .bidswitch.net Regelt de synchronisatie van gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentieservices.

cc_cookie_accept vivante.nl

cc_cookie_decline vivante.nl

form_key .vivante.nl

fr .facebook.com Advertising Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden

id .yieldlab.net Advertising Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 1 jaar

loc .addthis.com Analytisch Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 1 jaar

mage-cache-sessid vivante.nl Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie

mage-cache-storage vivante.nl Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie

mage-cache-storage-section-invalidation vivante.nl Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie

mage-messages vivante.nl Functioneel Deze cookie helpt ons bij het versturen van berichten. sessie

mage-translation-file-version vivante.nl Functioneel Voorziet in de vertaling van content naar andere talen.

mage-translation-storage vivante.nl Functioneel Voorziet in de vertaling van content naar andere talen.

mus .addthis.com Niet geclassificeerd 1 jaar

ouid .addthis.com Marketing Maakt het mogelijk om via vele sociale media een artikel op onze website te delen. Met deze cookies wordt bijgehouden wat de gebruikersvoorkeuren zijn en of deze gebruiker ook artikelen deelt met de AddThis buttons. 1 jaar

pb_rtb_ev .contextweb.com Marketing Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. 1 jaar

product_data_storage vivante.nl Functioneel Tijdelijke informatie van uw sessie. Deze informatie is nodig om de snelheid van de website te optimaliseren of om de functionaliteit van de winkelmand te bieden. Sessie

recently_compared_product vivante.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie

recently_compared_product_previous vivante.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie

recently_viewed_product vivante.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie

recently_viewed_product_previous vivante.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie

sto-id-20480-bh .contextweb.com Marketing Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. Sessie

store vivante.nl Functioneel De winkelweergave of taal die u hebt geselecteerd. Sessie

tuuid .bidswitch.net Advertising Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. 1 jaar

tuuid .creative-serving.com Advertising Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. 1 jaar

tuuid_last_update .creative-serving.com Niet geclassificeerd 3 maanden

tuuid_lu .bidswitch.net 0 Niet geclassificeerd 3 maanden

uid .addthis.com Marketing Niet geclassificeerd 2 jaar

uvc .addthis.com Marketing Wordt gebruikt om het AddThis deelplatform te laten draaien. 1 jaar

wishlist_counter_nl .vivante.nl Functioneel Deze cookie houdt bij hoeveel items er op het wensenlijstje staan. Sessie